Is IntraLasik Femtosecond wel zo goed als wordt beweerd?

Vele mensen kiezen om hun ogen te laten laseren voor een IntraLasik Femtosecond behandeling.

Omdat de markt momenteel nogal slecht te doorzien is voor de cliënt  die een goede oplossing wil om zijn/haar bril of contactlenzen te vervangen, kan het geen kwaad een handje te helpen. Daarbij realiseren we ons dat er verschillende soorten cliënten  zijn ten aanzien van hun eisen en wensen. Er zijn er bij die al blij zijn als ze na de behandeling voor een groot deel van de tijd van hun bril en lenzen af zijn als ze maar redelijk scherp kunnen zien. Anderen willen als het even kan in alle omstandigheden goed scherp kunnen zien, dus ook in de avonduren en bij minder optimale lichtomstandigheden en met autorijden. De meeste cliënten willen ook niets te maken hebben met de bijwerkingen van droge ogen. Deze kunnen namelijk behoorlijk heftig zijn. En dan is er nog de blijvend zwakke plek in het oog die velen liever ook kwijt dan rijk zijn. Of er mogelijkheden zijn zelfs de veeleisender mensen van dienst te zijn komt hieronder later aan de orde.

In hoeverre zijn de geclaimde eigenschappen van IntraLasik Femtosecond eigenlijk wel terecht?

IntraLasikFemtosecond  is een ooglasermethode die voordat het eigenlijke ooglaseren start eerst een oogflap aanmaakt. Deze oogflap wordt vervolgens omgeklapt  om ruimte te maken voor het eigenlijke laseren, waarbij de kromming van het hoornvlies wordt aangepast, waardoor het beeld precies op het netvlies terecht komt. Overigens wordt IntraLasik Femtosecond ook wel Femtolasik,  IntraLasik en Intralase genoemd.
Deze oogflap wordt niet met behulp van een mesje gemaakt, zoals bij LASIK, maar door een tweede laser in te zetten, vandaar de toevoeging “second” in de naam.

Er wordt nogal hoog opgegeven over deze nieuwste en modernste (all-laser) methode, die de veiligste zou zijn en bol van voordelen. Maar is dat nu wel zo? Om dit te beantwoorden moeten we eerst naar LASIK, de voorganger van onder meer IntraLasik Femtosecond.

LASIK nadelen

Over Lasik was al langer bekend dat deze ooglasermethode veel nadelen kent, verhoogde risico’s en grotere kans op complicaties. Zo is komen vast te staan dat de oogflap nooit meer volledig vastgroeit en betrekkelijk gemakkelijk kan loskomen uit het oog. Maar vooral de kans op droge ogen, meer dan 30% van de patiënten na een LASIK behandeling leiden hieraan, kan een zware wissel op de kwaliteit van het leven trekken. Ook de zichtproblemen bij minder goed licht, kunstlicht en tijdens autorijden zijn zeker het vermelden waard.

Meest gehoorde klacht na de LASIK behandeling

De meest gehoorde klacht bij mensen die niet zo gelukkig waren met hun LASIK behandeling is dat zij nooit volledig zijn gewaarschuwd voor de specifieke risico’s. Let dus heel goed op.Er zijn inmiddels ettelijke websites in de USA die bedoeld zijn om mensen op de hoogte te brengen over de nadelen van deze behandeling. En zelfs de FDA ( de Amerikaanse Food & Drug Administration) waarschuwt heel duidelijk dat mensen waarschijnlijk geen goede kandidaat zijn voor LASIK als ze niet “een risico-nemer” zijn. Als dat niet al genoeg zegt!
Alles bij elkaar genomen loont het zeker om de specifieke behandeling en de  risico’s die er mee gepaard gaan goed te begrijpen voor er besloten wordt welke ooglaserbehandeling te ondergaan.

Kortom, voor LASIK zullen mensen die goed zijn geïnformeerd niet snel meer kiezen, zeker als ze weten dat er gewoon betere en veiliger methoden voorhanden zijn. Zie ook onthullende video interview Dr. Gold uit New York.

Maar hoe zit het nu met IntraLasik Femtosecond?

De oogflap blijkt met grotere nauwkeurigheid te kunnen worden gemaakt, waardoor dunnere hoornvliezen eerder in aanmerking komen hiermee behandeld te worden dan met LASIK. De oogflap blijkt echter net als met LASIK niet meer vast te groeien en levert dus nog steeds een blijvend zwakke plek op in het oog. Verder blijkt, en dat is heel belangrijk nieuws, uit uitgebreid onderzoek verricht in de USA, dat IntraLasik Femtosecond geen significante voordelen oplevert ten opzichte van LASIK voor wat betreft veiligheid en werkzaamheid. Hij biedt wel potentiële voordelen in voorspelbaarheid.

[Copyright 2012, SLACK Incorporated.]

Conclusie over de nadelen van Intralasik Femtosecond

Met andere woorden: op basis van die onderzoeken kan in wezen gesteld worden, dat IntraLasik Femtosecond dezelfde nadelen oplevert als LASIK ! (geldt natuurlijk ook voor IntraLase en IntraLasik en Femtosecondlaser). Dat is wel even wat om over na te denken gezien het bovenstaande over LASIK…..

Zijn er nog goede alternatieve ooglaserbehandelingen?

De vraag is wat veeleisender patiënten nu moeten doen als ze geen zin hebben in die onzekerheden en de extra risico’s niet op de koop toe willen nemen. Gelukkig is er een hele goede oplossing voor handen, die qua patiënt vriendelijkheid zeer dicht tegen de oogflapmethodes aan zit, maar geen zwakke plek oplevert, duurzamer is en geen droge ogen en nachtzichtproblemen oplevert.

Kijk eens naar de ooglaserbehandeling Epi-LASIK met CustomVue Wavefront. Uitgevoerd met de meest geavanceerde ooglaser die er is.

Eindconclusie

Alles bij elkaar genomen loont het zeker om de specifieke behandeling en de risico’s die er mee gepaard gaan goed te begrijpen voor er besloten wordt welke ooglaserbehandeling te ondergaan. Het goede nieuws is, dat er ook voor veeleisender patiënten, die alleen gaan voor een veilige en duurzame ooglaserbehandeling en die ook patiëntvriendelijk moet zijn, een uitstekende oplossing beschikbaar is, namelijk: Epi-LASIK met CustomVue Wavefront.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>