Ooglaserbehandelingen hebben verschillende voor- en nadelen

Hoewel de laatste jaren veel verbeterd is en het ooglaseren meer betaalbaar en veilig is, is het niet voor iedereen even geschikt. Dat ooglaseren (als je er geschikt voor bent) allerlei voordelen biedt ten opzichte van het dragen van een bril of lenzen is voor de meesten mensen duidelijk.Een aantal voorbeelden van voordelen van je ogen laten laseren zijn:

  • Wakker worden en direct scherp kunnen zien, zonder eerst naar een bril te zoeken of je lenzen in te doen.
  • Met sporten geen handicaps meer hebben van beslagen brillenglazen, of het verliezen van een contactlens.
  • Het kunnen genieten van het tv kijken door het direct kunnen lezen van de ondertitels
  • Op vakantie geen last van het vergeten of kwijtraken van een bril of lenzen, geen  irritatie in het oog doordat er zand of zonnebrandcrème onder je lens komt, het spontaan in de zee kunnen duiken zonder zorgen over het verlies van een lens.
  • Eindelijk verlost zijn van die lenzen die uiteindelijk niet meer te verdragen waren.
  • Geen last meer hebben van de droge lucht van een airco bij het dragen van contactlenzen, etc, etc

Om vast te stellen of u wel geschikt bent voor een ooglaserbehandeling, doorloopt u bij de  goede klinieken altijd  eerst een uitgebreid oogonderzoek. Er zijn verschillende ooglasermethoden waarmee behandeld kan worden. De eisen van geschiktheid zijn overigens  niet voor alle ooglasermethoden even zwaar en de voor- en nadelen tussen bepaalde ooglasermethoden kunnen voor u ook heel belangrijk zijn om terdege mee rekening te houden.

Diverse soorten ooglaserbehandelingen
Er zijn ooglaserbehandelingen die gebaseerd zijn op de oogflapmethode. Dit soort behandelingen worden door oogklinieken het meeste aangeboden. Hierbij wordt in de diepere lagen van het hoornvlies een oogflap uitgesneden om ruimte te maken voor het eigenlijke hervormen van de kromming van het hoornvlies. De reden om dat zo te doen is om het zichtherstel zo snel mogelijk te realiseren en de eventuele napijn ook zo kort mogelijk te laten duren. Dus dat lijken interessante voordelen. Tegenover deze voordelen staan echter wel een aantal erg grote nadelen. Nadelen die eigenlijk betrekkelijk kort geleden pas aan het licht zijn gekomen.

De belangrijkste 3 groepen van  nadelen van de oogflapmethoden zijn:

  • Loslaten oogflap – wat vroeger verondersteld werd volledig te herstellen, blijkt in de praktijk vrijwel niet het geval te zijn. De oogflap laat met een toevallige tik op het oog vrij makkelijk los, met alle nadelige gevolgen van dien. En dit nadeel is een blijvend nadeel voor de rest van je leven.
  • Circa 1 op de 3 patiënten na een behandeling gebaseerd op de oogflapmethode (Lasik en andere flapmethoden) heeft last van droge ogen. Een deel daarvan in zeer ernstige mate. Met heel veel oogdruppels en/of speciale nabehandelingen zijn deze nadelen deels te bestrijden. Droge ogen ontstaan vaak  een hele poos na de ooglaserbehandeling*
  • Circa 1 op de 3 patiënten na een behandeling gebaseerd op de oogflapmethode heeft last van zichtverlies, nachtblindheid, lichtkringen, gevoeligheid voor licht en andere nachtzichtproblemen. Bekijk een paar voorbeelden van (nacht)zichtverlies. Een belangrijk deel ervan ervaart grote problemen met autorijden ’s avonds. In vele gevallen kan met een nabehandeling verbetering worden gekregen. Deze nadelen ontstaan vaak een hele poos na de ooglaserbehandeling*

*Ooglaserkliniek beoordelingen gaan voor een groot deel voorbij aan deze langere termijn nadelen. Op het moment van beoordelen is er nog sprake van een zekere mate van euforie, terwijl de situatie waarschijnlijk geheel anders beoordeeld zou worden,  nadat de nadelen, die onder punt 2 en 3 worden genoemd, ervaren worden.

Goed nieuws: veiliger, duurzamer en ook patiëntvriendelijk ooglaseren
Tegenwoordig is er een alternatieve ooglasermethode: Epi-Lasik. Bij Epi-Lasik verschilt het zichtherstel gemiddeld nog maar maximaal een paar dagen met de oogflapmethoden. En ook de eventuele napijn die kan optreden na de behandeling,  is teruggebracht tot slechts een paar dagen. Deze is overigens met pijnstillers perfect te overbruggen. Het allerbeste nieuws is echter dat bovenvermelde nadelen  ( ook wel Lasik complicaties genoemd) bij Epi-Lasik niet aan de orde zijn.

Epi-Lasik ooglaserbehandeling
Epi-Lasik is een enigszins verwarrende naam, vanwege het feit dat er Lasik in de naam staat, waardoor je zou  kunnen  denken dat er ook een oogflap wordt gesneden en dat is niet het geval. Lasik betekent laserbehandeling in het hoornvlies onder een oogflapje. Epi slaat op epitheel, de allerbuitenste laag van het oog, waarin een schuifje wordt gemaakt om ruimte te maken voor het feitelijke ooglaseren. Het opzij geschoven laagje epitheel groeit binnen een dag of 3 weer geheel aan.Verder worden er geen ingrepen gedaan in de diepere lagen van het oog zoals dat bij de oogflapmethoden wél wordt gedaan. Epi-Lasik behoort tot de groep zogenaamde oppervlaktemethoden.

– Een ander voordeel dat Epi-Lasik kent is dat de geschiktheidseisen minder zwaar zijn als voor de oogflapmethoden. Je komt er dus sneller voor in aanmerking.

Welgemeend advies
Overweegt u serieus uw ogen te laten laseren, dan is het verstandig u goed te laten informeren. Grootste klacht van patiënten na een Lasik-behandeling was, dat ze onvolledig geïnformeerd waren over de nadelen waarmee ze later geconfronteerd werden.

Conclusie
De beste balans tussen voor-en nadelen als u gaat voor veiliger, duurzamer en toch heel patiëntvriendelijk ooglaseren, wordt geleverd door de ooglasermethode Epi-Lasik. Deze ooglaserbehandeling geniet dan ook steeds meer de voorkeur bij cliënten. Logisch want met een heel klein beetje langer herstel krijg je nogal wat terug in veiligheid, minder risico’s na de behandeling en geen last van typische Lasik complicaties, die je leven aardig kunnen vergallen als je pech hebt.

Kiest u voor het allerbeste voor uw ogen dan is Epi-Lasik met een aanvullende CustomVue Wavefront behandeling wellicht wat voor u.

Voor meer achtergrondinformatie of voor prijsinformatie bezoekt u
www.eyecare-ooglaseren.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>