Ooglaseren met oogflapmethode? Weet waar u aan begint!

Onderzoek wees uit dat de grootste klacht van patiënten die een ooglaserbehandeling met een oogflap hadden ondergaan, was, dat ze onvoldoende geïnformeerd waren door de behandelende oogkliniek over de nadelen, waarmee ze later werden geconfronteerd.

Dit artikel beoogt helderheid te scheppen in de overmaat aan ruis en onduidelijkheid over de voor- en nadelen van ooglaseren met behulp van bepaalde ooglasermethoden. Vanwege het gemis aan duidelijkheid kiezen nog steeds hele volksstammen onbedoeld voor een ooglaserbehandeling waarvan ze onvoldoende de o zo belangrijke consequenties kennen.

Wat zijn oogflap methoden en waarom worden ze gedaan?
De meest in Nederland voorkomende oogflapmethoden zijn:
Lasik                                  (met een speciaal operatiemesje)
FemtoLasik                       (met 2e laser)
IntraLasik                          (met 2e laser)
Intralase                            (met 2e laser)
Intralasik Femtosecond (met 2e laser)

Er wordt in de diepere lagen van het hoornvlies een oogflap uitgesneden om bepaalde voordelen te behalen op het gebied van zichthersteltijd en eventuele napijn. Voor die voordelen betaalt u echter wel een zeer hoge prijs. De eigenlijke hoornvlieshervorming die in een latere fase van de behandeling plaatsvindt met een laser, valt buiten het kader van deze bespreking.
Bij het snijden van de oogflap worden veel hoornvlieszenuwen blijvend beschadigd. Deze hebben een belangrijke functie bij het voorkomen van droge ogen.

Belangrijke feiten in relatie tot oogflapcomplicaties
Hieronder staan kort een aantal zeer belangrijke feiten voor mensen die serieus een ooglasercorrectie overwegen om permanent scherp te kunnen blijven zien. Zonder bril of lenzen en zonder Lasik complicaties later.

  • Grootste klacht van patiënten na een Lasik-behandeling: onvoldoende geïnformeerd te zijn door de behandelende oogkliniek over de nadelen, waarmee ze later werden geconfronteerd.
  • De oogflap blijkt in tegenstelling tot wat altijd werd aangenomen niet meer volledig te helen en vast te groeien aan omliggende oogweefsel (zie video).
  • Resultaat is een permanent blijvend zwakke plek in het oog. De oogflap kan met een onvoorziene tik op het oog gemakkelijk loskomen wat tot hectische en riskante situaties leidt.
  • Kans op droge ogen na een Lasik behandeling is ca. 1 op de 3 !  Kijk maar eens hoe vol de schappen bij de drogist staan met oogdruppels voor na een Lasik-behandeling!
  • Kans op (nacht)zichtproblemen is ca. 1 op de 3 !  (zie foto’s)
  • De Lasik ooglaserbehandeling is duurder en de all-laser Lasik nog weer duurder dan oppervlakte behandelingen.
  • Er gelden hogere geschiktheidseisen voor deze Lasik-behandelingen.
  • Vooral ook op langere termijn kunnen de oogflapnadelen naar voren komen.
  • De verschillen in resultaten van Lasik (met mesje) en all-Laser Lasik (met 2e laser) zijn niet- significant. Met andere woorden: all-laser Lasik behandelmethoden leveren dezelfde nadelen op als Lasik en zijn ook nog duurder (alleen de voorspelbaarheid van de resultaten is iets beter dan bij Lasik, aan de andere kant introduceren de all-laser Lasik behandelingen ook weer nieuwe nadelen t.o.v. de Lasik behandeling).

Conclusie: Vraag je af of je wel wilt kiezen voor deze nadelen
Met een bewuste keuze voor een ietsje langzamer zichtherstel en mogelijk iets meer napijn heb je deze oogflap nadelen niet en kun je je mogelijk veel leed besparen.

Advies voor een wellicht betere keuze voor ooglasermethode
Kies je voor Epi-Lasik (een oppervlakte behandeling die niet snijdt in je oog) dan heb je maar een paar dagen langzamer zichtherstel en de eventuele napijn is bijna gelijk aan die van de oogflapmethodes (overigens met pijnstillers goed te overbruggen). De resultaten op termijn zijn over het algemeen echter wel beter dan voor de oogflapmethodes. En alle oogflapnadelen hierboven vermeld, zijn bovendien niet aan de orde.
Zie voor meer info verschillen ooglasermethoden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>