Ooglaseren opent nieuwe
perspectieven

eye-surgery-mockup01-inner

Disclaimer EyeCare Ooglaseren

EyeCare Ooglaseren biedt cliënten diverse diensten zoals  ooglaserbehandelingen en/ of refractieve chirurgie en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 342114227.

Door gebruik te maken van de webste, gaat u geheel akkoord met de in deze disclaimer vermelde  voorwaarden. EyeCare Ooglaseren heeft de uiterste zorg besteed  de informatie op deze website zo nauwkeurig en actueel mogelijk te laten zijn. Desondanks kan EyeCare Ooglaseren niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden, onvolledigheid en/of onnauwkeurigheid van de informatie op deze website. Hetzelfde geldt voor aan deze website verbonden externe sites en/of documentatiemateriaal dat door EyeCare Ooglaseren is verstrekt.

In geen enkel geval is EyeCare Ooglaseren aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie hetzij via deze website, hetzij op enige andere manier door EyeCare Ooglaseren verstrekt. EyeCare Ooglaseren kan ook niet aansprakelijk  worden gesteld voor schade als gevolg van storingen, onderbrekingen of vertragingen  in het verstrekken van informatie middels de website of anderszins langs elektronische weg (e-mail).

EyeCare Ooglaseren is niet aansprakelijk voor mogelijke virussen op de website. EyeCare Ooglaseren kan de informatie op deze website zonder verdere aankondiging wijzigen.

Op deze aansprakelijkheidsbeperking alsmede alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van door EyeCare Ooglaseren verstrekte informatie hetzij via deze website, hetzij op enige andere wijze, is Nederlands recht van toepassing.