A. EyeCare Ooglaseren houdt zich aan de consensus, die is opgesteld door de Werkgroep Refractiechirurgie van het NOG. Onze oogartsen zijn lid van deze werkgroep en hebben jarenlange ervaring. Indien er geen veilige behandeling gegarandeerd kan worden met een goed eindresultaat , dan wordt er simpelweg niet behandeld. Zoals bij elke ingreep zijn er ook aan ooglaseren bepaalde risico’s verbonden. EyeCare Ooglaseren doet echter zoveel mogelijk om deze risico’s uit te sluiten. Tijdens het vooronderzoek zullen we nader op de risico’s en neveneffecten van de behandeling ingaan.

Posted in: FAQ