Is IntraLasik Femtosecond wel zo goed als wordt beweerd?

In dit artikel kunt u een beschouwing lezen over belangrijke nadelen van een van de nieuwere ooglasermethodes, IntraLasik Femtosecond, of ook wel bekend onder IntraLasik of Intralase. Deze nadelen zijn om diverse redenen weinig bekend. En dat is op zich betreurenswaardig omdat een cliënt daarmee niet goed instaat is alle eigenschappen van deze ooglasermethode goed op een rijtje te hebben en zo een gewogen keuze te kunnen nemen wel of niet bereid te zijn bepaalde nadelen op de koop toe te willen nemen. Onderzoek in de USA toont aan dat cijfers te rooskleurig worden voor gesteld. En dat signaleringssystemen over klachten niet goed werken. De rest van dit artikel leest u op onze Blog.