Kanttekening beoordeling oogklinieken

Keuze oogkliniek

Mensen die serieus overwegen om hun ogen te laten laseren staan veelal voor het dilemma welke kliniek ze zullen kiezen. Dit is niet altijd een eenvoudige zaak omdat vrijwel elke kliniek zichzelf flink aanprijst en daar is uiteraard op zich niets mis mee. Er zijn echter klinieken bij, die daarin erg ver gaan, zoals heel veel reclame maken en informatie op vergelijkingssites (laten) zetten die niet compleet is of zelfs tegenstrijdig met wat op de eigen website vermeld staat en/of onjuiste eigenschappen claimen.

Bescherming van cliënt

Zonder hierop in te gaan, want anders kan dat misschien gaan lijken op klagen, is het uit het oogpunt van de cliënt wel zo goed te wijzen op een fenomeen waardoor hij of zij zichzelf kan behoeden voor een onbedoelde keuze, waar wellicht serieus spijt van door kan komen.

Beoordelingen oogklinieken
Het gaat om de beoordelingen die veel klinieken laten plaatsen door hun cliënten. Er zijn een aantal criteria waar ernstige vraagtekens bij gezet moeten worden, anders kan de cliënt van een koude kermis thuis komen.

Waar gaat het hier om?
De criteria: resultaat van de behandeling en prijs/kwaliteit.
Wat wil het geval: het merendeel van de ooglaserbehandelingen zijn gebaseerd op de oogflap, hetzij bij een oorspronkelijke Lasik behandeling of een modernere versie daarvan met een tweede laser. Het gaat dan om Intralasik, Intralase, Intralasik Femtosecond, Femtolasik of ook wel Intralasik Femtosecondlaser geheten.

Eerst euforie

Van deze ooglasermethoden is bekend dat men in eerste instantie kort na de behandeling in een staat van euforie kan raken. Begrijpelijk want men heeft in sommige gevallen na een goede nachtrust al het zicht terug. En de napijn kan ook uiterst beperkt zijn gebleven. Het zal uiteraard niet verbazen dat het geven van een beoordeling kort na de behandeling tot hoge beoordelingcijfers zal leiden voor resultaat van de behandeling en prijs/kwaliteit.

Daarna de realiteit onder ogen zien
Echter wat niet wordt meegenomen in deze cijfers is, het feit dat na een gewone Lasik of een all-Laser Lasik behandeling meer dan 30% van de patiënten ernstige last van droge ogen overhoudt en ca. 30% van de patiënten (nacht) zichtproblemen overhoudt en problemen met auto rijden ’s avonds. Deze zogenaamde Lasik complicaties ontstonden veelal maanden na de behandeling. En zitten dus onvoldoende in de beoordelingen verwerkt. Daarnaast is het zo dat 100% van de Lasik (inclusief all-laser Lasik) cliënten met een blijvend zwakke plek in het oog rondlopen en een oogflap die na een kleine tik op het oog kan loslaten. Het kan natuurlijk helemaal goed gaan, maar statistisch gaat een groot deel van de behandelden met deze complicaties te maken krijgen.

Alternatief
Wellicht is het verstandiger te kiezen voor een andere ooglasermethode, waarbij weliswaar ietsje minder comfort en ietsje meer geduld aan de orde zijn, maar waar je de nadelen hierboven beschreven aan je voorbij kan laten gaan.

Grootste klacht
Onderzoeken in de US wezen uit dat de grootste klacht van mensen na een Lasik behandeling was, dat ze onvoldoende geïnformeerd waren over de nadelen van deze behandelingen.

Conclusie
Samenvattend kan gesteld worden dat beoordelingsuitkomsten op vergelijksites cliënten niet behoeden voor het doen van een keuze waarvan ze onvoldoende alle consequenties kennen. Hierdoor is het gevaar levensgroot aanwezig dat zij met de nadelen hierboven omschreven te maken gaan krijgen en dat zou voor velen uiteindelijk op een grote teleurstelling uit kunnen lopen.