Ooglaseren opent nieuwe
perspectieven

eye-surgery-mockup01-inner

Lasik: een van de achterhaalde behandelmethodes

De Lasik methode- de welbekende flap methode- werd voor het eerst toegepast in 1998. Er zijn inmiddels wereldwijd vele miljoenen ooglaserbehandelingen uitgevoerd middels de Lasik methode.Deze ooglasermethode is vooral in zwang geraakt door de grote patiënt vriendelijkheid. Vanwege de relatief korte bestaansduur zijn grondige lange termijn onderzoekresultaten nog niet in voldoende mate beschikbaar.  De laatste jaren is de techniek echter nogal negatief in de belangstelling gekomen. Het meest tot de verbeelding sprekend is nog wel het feit dat de hoornvliesflap waarschijnlijk langdurig tot permanent niet meer vastgroeit. Met andere woorden grotendeels los zit. Het zou de sterkte van het hoornvlies met een schrikbarend groot percentage doen afnemen. De flap kan daardoor bij een trauma, een tik, een tennisbal of een tak op het oog, loskomen van het oog .

Naast de zwakke plek in het oog die de hoornvliesflap met zich meebrengt, zijn er andere specifieke complicaties verbonden met de hoornvliesflap: de belangrijkste zijn wel droge ogen en nachtzichtproblemen.

De zeer populaire LASIK methode is doorontwikkeld in die zin dat het maken van de flap bij de nieuwere ooglasermethodes gebeurd met een tweede laser apparaat. Klinieken die hiervan gebruik maken claimen dat ze daarmee nauwkeuriger en met minder complicaties kunnen werken. Helaas blijft het nog steeds gaan om een hoornvliesflap die sterk verzwakt is en nog steeds betrekkelijk gemakkelijk kan loskomen. Ook de andere nadelen als droge ogen en nachtzichtproblemen blijken onveranderd aan de orde. De nadelen van droge ogen worden vaak onderschat, maar blijken in de praktijk toch een zware wissel op de kwaliteit van het leven te kunnen geven. Kijk hier verder voor de nadelen van droge ogen.   Naast de genoemde nadelen van droge ogen en nachtzichtproblemen zijn de andere risico’s zoals ontstekingen en infecties ook groter dan bij de oppervlakte ooglaserbehandelingen. Overigens, indien de oogflap onverhoopt loslaat, dient men snel tot oogoperatie over te gaan om blijvende schade te vermijden.

Het bovenstaande geldt ook voor de directe opvolgers van LASIK, die met een tweede laserapparaat werken, zoals IntraLasik, IntraLase, FemtoLasik en Femtosecond Lasik en FemtoLasik Second Laser. Alle dus ook gebaseerd op het aanmaken van een hoornvliesflap. Het verschil zit hem alleen in de wijze hoe de hoornvliesflap wordt aangemaakt, namelijk met een tweede laser. De claim dat dit computergestuurd gebeurd, dus beter en veiliger is, is helaas niet juist. Het blijft gaan om de ooglasermethode die met een hoornvliesflapje werkt. Zie ook belangrijkste verschillen tussen de ooglasermethodes.

Inmiddels is men er in de USA en Canada achter dat het mechanisme om klachten adequaat te kunnen signaleren en te registreren niet bepaald optimaal werkt. Voor Europa is dit vermoedelijk ook het geval. Hetgeen betekent dat de klachtenregen vele malen groter moet zijn als datgene dat wel is geregistreerd.

EyeCare Ooglaseren levert geen Lasik
Al met al is het bovenstaande voor EyeCare Ooglaseren genoeg redenen om de LASIK behandelingsmethode onze patiënten in principe niet meer aan te bieden. Wij kunnen er gewoon niet meer achter staan.

Bekijk en beluister ook het onthullende video interview met Dr. Gold.

De beste oplossing op dit moment in de markt is EPI-Lasik al of niet gecombineerd met Custom Vue Wavefront.

Maak een afspraak voor een ooglaser onderzoek

Wacht niet langer! Met een gratis ooglaseronderzoek komt u te weten waar u aan toe bent.