Radio interview Dr. R. Braakman werkzaam bij EyeCare Ooglaseren oogkliniek

Op 1 mei jongstleden werd onze  oogarts  en refractiechirurg Dr. R. Braakman geïnterviewd op de radio Hoe? Zo! van Radio 5 (Teleac over wetenschap). De vraag ging over blind kunnen worden na vallen op je stuitje. Dhr. Braakman is een van de bekendste oogartsen in West Nederland en een van de weinige artsen die principieel geen oogbehandelingen doet waarbij een hoornvliesflap gemaakt wordt. Hij is al meer dan 7 jaar verbonden aan onze kliniek als refractie specialist. In zijn visie is het ook helemaal niet nodig LASIK of een van de andere hoornvliesflap methodes als Intralasik , Intralase en Intralasik Femtosecond toe te passen. Immers de voordelen die deze methodes bieden worden vrijwel gehaald met Epi-Lasik, terwijl de nadelen van de hoornvliesflapmethoden niet bestaan; er kan met Epi-Lasik nooit een  oogflap loslaten (er is immers geen flap), geen last van droge ogen, geen nachtzichtproblemen, of andere complicaties die typisch verbonden zijn aan de flapmethodes. Zie onthullend videointerview.

Meer weerstand tegen slechte manier van communiceren door vele klinieken

Steeds meer weerstand ontstaat er tegen het feit dat er vele klinieken zijn, die patiënten niet volledig informeren over de door hun toegepaste methoden en hun voor-en nadelen. Ook onderzoek uit de V.S. toont aan dat een van de grootste klachten van mensen die niet tevreden zijn na een LASIK behandeling als reden opgeven dat ze nooit zijn gewaarschuwd voor de specifieke risico’s verbonden aan deze ooglasermethode.