Security professionals kiezen voor ooglasercorrecties: EyeCare Ooglaseren

Zonder bril of lenzen blijvend scherp kunnen zien zonder complicaties: dat wil toch iedereen?

Er is momenteel veel mogelijk op dat gebied, maar aan elke medische ingreep zijn risico’s verbonden. Dus ook aan ooglaserbehandelingen. Ondanks de inzet van goede oogartsen en medische apparatuur is er veel verschil in de kwaliteit van de eindresultaten.

Specifieke beroepsgroepen zoals security professionals vereisen specifieke ooglasermethoden.

Niet elke ooglasermethode is geschikt voor bepaalde beroepen of beoefenaars van Ooglaserbehandelingen voor Defensie | EyeCare ooglaserenbepaalde sporten en hobby’s. Security Professionals zoals Politie, Defensie, Brandweer, Ambulance en beveiligers werken in bijzondere omstandigheden. Zij moeten rekening Ooglaserbehandelingen voor Politie | EyeCare Ooglaserenhouden met lichamelijk (ongewenst) contact, waardoor zij met een ooglasermethode die de hoornvliesflap gebruikt een veel te groot risico lopen, dat deze oogflap loskomt bij een tik op het oog.

Perfect zicht onder alle omstandigheden
Bepaalde beroepen stellen zeer hoge eisen aan zichtcapaciteit onder alle omstandigheden. Dit geldt ook voor de security professionals. Zo moet een politieagent Ooglaserbehandelingen voor Ambulancediensten | EyeCare Ooglaserenook in de avonduren bij regenachtige omstandigheden bijvoorbeeld kentekenplaten kunnen lezen. Ook piloten, ambulance personeel en brandweerlieden moeten over erg goed zicht beschikken. Brandweerlieden moeten bijvoorbeeld onder zeer moeilijke omstandigheden van vuur, rook, water en wind onder hoge druk beslissingen kunnen nemen in fracties van seconden op basis van onder andere hun zicht. Te weinig contrastzicht, lichtkransen, verblindende kringen, schitteringen, en dergelijke zijn dan uiterst storende factoren.

Oogverzwakking ontoelaatbaar, zeker voor bepaalde beroepsgroepen
Beroepen in de veiligheid en beveiliging – de zogenaamde security professionals- lopen onnodig risico wanneer zij bij ooglaseren kiezen voor de hoornvliesflapmethode. De oogflap verzwakt het oog en kan met een eenvoudige tik op het oog losraken. In zo’n geval is het zaak snel geopereerd te worden. Bovendien leveren ooglasermethoden die gebruik maken van een flap vaak ongewenste complicaties en bijwerkingen Ooglaserbehandelingen voor Brandweer | Eyecare ooglaserenop, die slecht passen bij het werk van genoemde beroepsgroepen. Droge ogen en nachtzichtproblemen (zoals halo’s, lichtkringen, contrastproblemen) zijn hierbij bijzonder ongewenst of zelfs ontoelaatbaar. Studies hebben uitgewezen dat tussen de 20 en 30% van de met Lasik behandelde patiënten klagen over deze verschijnselen. Meer dan 40% heeft problemen met autorijden ’s avonds. Nare bijwerkingen die bij Epi-Lasik en Lasek nauwelijks aan de orde zijn, omdat niet in verschillende hoornvlieslaagjes wordt gesneden, maar alleen in het buitenste epitheellaagje van het hoornvlies. Vandaar de naam Epi-Lasik. En dat laagje heelt net zo mooi en stevig als een schaafwondje in de epitheellaag van de huid van bijvoorbeeld je hand.

Partner Korps Landelijke Politiediensten
EyeCare Ooglaseren c.s. is al enige jaren partner van het KLPD, Korps Landelijke Politie Diensten. Aan het zichtvermogen van politiefunctionarissen worden zeer strenge eisen Ooglaserbehandelingen voor Marechaussee | EyeCare Ooglaserengesteld in de zwaarste situaties. Zij moeten beschikken over perfect zicht in alle omstandigheden, dus ook met slecht licht en onder slechte weersomstandigheden. Dankzij het dragen van een bril of lenzen, dan wel het ondergaan van een ooglasercorrectie of lensimplantatie worden kandidaten toch toegelaten tot de opleiding. Maar ook pas na een groot aantal dienstjaren kan het voorkomen dat de ogen van politiefunctionarissen een aanpassing nodig hebben.

Steeds meer security professionals als klant
Wij zijn er trots op dat steeds meer klanten uit de security sectoren de weg naar EyeCare Ooglaserbehandelingen voor security professionals | EyeCare OoglaserenOoglaseren weten te vinden. Dat geldt voor politiediensten, marine, landmacht, luchtmacht, marechaussee en de beveiligingssector. Oogartsen bevelen de ooglasermethoden Epi-Lasik en Lasek naast politie en defensie ook aan voor brandweer, Ooglaserbehandelingen voor securityprofessionals | EyeCare Ooglaserenambulancediensten, speciale beveiligingsdiensten, koeriersdiensten en piloten.

Beste ooglaseroplossingen voor de hoogste eisen
EyeCare Ooglaseren maakt alleen gebruik van de ooglasermethoden Epi-Lasik en Lasek. Voor deze ooglaserbehandelingen maken onze oogartsen gebruik van de meest geavanceerde ooglaserapparatuur op de markt. Wij adviseren van harte de Epi-Lasik met CustomVue Wavefront behandeling aan, die wordt uitgevoerd met onze up-to-date VISX Star S4™ IR Laser met CustomVue™ en irisregistratie en eyetracker.

Wilt u weten of u in aanmerking komt om uw ogen te laten laseren? Boek hieronder een onderzoek en u weet waar u aan toe bent.

Maak een afspraak voor een ooglaser vooronderzoek