Ooglaseren met oogflapmethode? Weet waar u aan begint!

Onderzoek wees uit dat de grootste klacht van patiënten die een ooglaserbehandeling met een oogflap hadden ondergaan, was, dat ze onvoldoende geïnformeerd waren door de behandelende oogkliniek over de nadelen, waarmee ze later werden geconfronteerd. Dit artikel beoogt helderheid te scheppen in de overmaat aan ruis en onduidelijkheid over de voor- en nadelen van ooglaseren met behulp van bepaalde ooglasermethoden. Vanwege het gemis aan duidelijkheid kiezen nog steeds hele volksstammen onbedoeld voor een ooglaserbehandeling waarvan ze onvoldoende de o zo belangrijke consequenties kennen.

Wat zijn oogflap methoden en waarom worden ze gedaan? De meest in Nederland voorkomende oogflapmethoden zijn: Lasik                                  (met een speciaal operatiemesje) FemtoLasik                       (met 2e laser) IntraLasik                          (met 2e laser) Intralase      

Ooglaseren zonder complicaties

Ooglaseren is een beproefde manier om gewenste zichtcorrecties te laten uitvoeren om zonder bril of lenzen scherp te kunnen zien. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de juiste ooglaserbehandeling wordt toegepast bij de juiste cliënt. Garanties op een 100% complicatieloze ooglaserbehandeling zijn helaas niet te geven. Dat doet geen enkele oogkliniek, die zichzelf serieus neemt. Een ooglasercorrectie is immers een medische ingreep en daar zijn nu eenmaal bepaalde risico’s aan verbonden, ook al zijn ze nog zo klein. Beperking risico’s en complicaties door anders te kiezen Wel is het zo dat u kunt kiezen voor een ooglasermethode waarbij u risico’s en kans op complicaties kunt uitsluiten dan wel sterk kunt verminderen. De meeste methodes kennen naast voordelen ook nadelen. Het is dan ook verstandig hierin de juiste balans te kiezen.

Nadelen oogflapmethode Lasik (met mesje en all-laser)

Kijken we naar de oogflapmethode, te weten Lasik (met mesje) en all-laser Lasik