Ooglaseren met oogflapmethode? Weet waar u aan begint!

Onderzoek wees uit dat de grootste klacht van patiënten die een ooglaserbehandeling met een oogflap hadden ondergaan, was, dat ze onvoldoende geïnformeerd waren door de behandelende oogkliniek over de nadelen, waarmee ze later werden geconfronteerd. Dit artikel beoogt helderheid te scheppen in de overmaat aan ruis en onduidelijkheid over de voor- en nadelen van ooglaseren met behulp van bepaalde ooglasermethoden. Vanwege het gemis aan duidelijkheid kiezen nog steeds hele volksstammen onbedoeld voor een ooglaserbehandeling waarvan ze onvoldoende de o zo belangrijke consequenties kennen.

Wat zijn oogflap methoden en waarom worden ze gedaan? De meest in Nederland voorkomende oogflapmethoden zijn: Lasik                                  (met een speciaal operatiemesje) FemtoLasik                       (met 2e laser) IntraLasik                          (met 2e laser) Intralase