Ooglaseren opent nieuwe
perspectieven

eye-surgery-mockup01-inner

Is een ooglaserbehandeling wat voor u?

EyeCare Ooglaseren wil u graag goed informeren over de diverse aspecten van een ooglaserbehandeling. De volgende onderwerpen komen hier aan de orde:
(ga met uw muis over onderstaande onderwerpen en spring naar de gewenste tekst door te klikken op het onderwerp)

Waarom een ooglaserbehandeling?

Als een ooglaserbehandeling goed wordt uitgevoerd kan dat veel voordelen opleveren. Nooit meer zoeken naar je bril of contactlenzen en altijd heerlijk scherp zien. ‘s Nachts op weg naar de wc tegen kastjes aanlopen? Verleden tijd. Stoppen met sporten, omdat je door je natte brillenglazen niets meer ziet? Niet meer nodig. Redenen zijn gemak, comfort, maar ook beperkingen en onmogelijkheid van het dragen van een bril of lenzen. Voor heel veel mensen bleek een ooglaserbehandeling het ei van Columbus. De kwaliteit van het leven is voor velen aanzienlijk omhoog gegaan. Kortom: uw ogen laten laseren kan een perfect alternatief zijn voor bril of lenzen. Voor de meeste oogsterktes en oogafwijkingen is er wel een geschikte ooglaserbehandeling of oogcorrectie voorhanden. Ooglaseren is al jaren de optimale oplossing bij verziendheid, bijziendheid en astigmatisme (cilindrische afwijking).

Wereldwijd lieten tientallen miljoenen mensen hun ogen al behandelen via refractiechirurgie. Er zijn voldoende veilige en betrouwbare ooglaserbehandelingen. Dus gun uzelf dat ultieme gevoel van vrijheid.

Wat houdt een ooglaserbehandeling / ooglasercorrectie in?

Lokaal worden verdovende oogdruppels op het te behandelen oog aangebracht. Nu wordt eerst een voorbereidende behandeling toegepast voor het feitelijke ooglaseren kan beginnen. De voorbereidende behandeling op de oogcorrectie is sterk afhankelijk van of het een oppervlaktebehandeling wordt of een oogflapbehandeling (deze gaat dieper in het oogweefsel). Na deze voorbereidende activiteit kan het eigenlijke werk plaatsvinden, namelijk met behulp van een ooglaser de kromming van het hoornvlies aanpassen. Hierdoor wordt het beeld zo goed mogelijk op het netvlies geprojecteerd waardoor u weer scherp kunt zien. Als er een oogflap is toegepast wordt deze na het laseren weer teruggeklapt. Meestal wordt een oogverband gedragen voor een of meerdere dagen, afhankelijk van de toegepaste ooglasermethode. Beide ogen kunnen op dezelfde dag worden behandeld.

Wat is het feitelijke doel van de ooglasercorrectie?

De oogarts past de hoornvlieskromming aan met behulp van de laserlichtstralen, die -op zeer nauwkeurige wijze, computergestuurd- het hoornvlies op maat “snijden”. Dit is een blijvende aanpassing. Deze aanpassing van het hoornvlies zorgt ervoor dat het beeld zo goed mogelijk op het netvlies geprojecteerd wordt waardoor u weer scherp kunt zien.

Het hoornvlies is een licht doorlatende laag die de gekleurde iris en de lens beschermd. De lens ligt weer vlak achter de pupil. Mensen die een bril of lenzen hebben, dragen die om verschillende redenen.

Sommigen zijn bijziend (myopia). Dit komt doordat het hoornvlies te sterk gekromd is of het oog langer is dan normaal. Gevolg is dat hierdoor de lichtstralen invallen vóór het netvlies en dit resulteert in een vaag zicht bij verzien. Het netvlies is het deel aan de achterkant van het oog dat de beelden moet interpreteren.

Andere mensen zijn verziend ( hyperopia), omdat hun hoornvlies te vlak is of het oog te kort. Dit betekent dat de lichtstralen te ver achter het netvlies samenkomen.

Weer anderen hebben een situatie waarbij het hoornvlies een meer ovale vorm heeft in plaats van een ronde en dit heet astigmatisme. Dit zorgt voor twee verschillende focus punten die vage beelden opleveren bij alle afstanden.
Een ooglasercorrectie die het hoornvlies aanpast kan al deze problemen in principe goed verhelpen.

Zijn er risico’s verbonden aan een ooglaserbehandeling / ooglasercorrectie?

Een ooglaserbehandeling is net als een operatie een handeling waaraan altijd zekere risico’s verbonden blijven. Gezondheidsinstanties die apparatuur en behandelingsmethodes keuren zoals de FDA in de USA, gaan uit van zekere veiligheidsnormen waaraan voldaan moeten worden. Meestal wordt een veiligheidsnorm gehanteerd van maximaal een paar % wil een behandelingsmethode acceptabel gevonden worden voor toepassing in de gezondheidszorg. Om risico’s zo laag mogelijk te houden is het verstandig te letten op de ooglaserapparatuur en ooglasermethodes, die door een bepaalde oogkliniek worden toegepast. Over de oogflap methodes is vrij recentelijk komen vast te staan dat de oogflap niet vastgroeit zoals aanvankelijk werd gedacht. Ook zijn de risico’s en is de kans op complicaties bij oogflapmethodes groter dan bij de zogenaamde oppervlaktemethodes.

Zijn er verschillen in aangeboden ooglaserbehandelingen?

Ja, er zijn diverse soorten ooglaserbehandelingen op de markt verkrijgbaar. Omdat de markt bepaald niet transparant is, is het voor patiënten moeilijk om goede informatie boven water te krijgen en een afgewogen keuze te maken. Er zijn kortweg twee groepen van ooglasermethodes te onderscheiden: de oppervlakte-methoden en de methoden die dieper in het hoornvlies een oogflap snijden, de hoornvliesflap- of kortweg de oogflapmethodes. De eerste groep leidt tot veiliger situaties voor de patiënt, de tweede heeft als voordeel een iets patiënt vriendelijker behandeling. Voor meer informatie volg de link: verschillen in ooglasermethodes. Naast de ooglasermethodes zorgt ook de toe te passen ooglaserapparatuur voor bepaalde verschillen die erg belangrijk kunnen zijn voor het uiteindelijk resultaat. Een perfect voorbeeld is VISX Star S4™ IR Laser met CustomVue™ en irisregistratie, die op meerdere vlakken het verschil uitmaakt en unieke prestaties levert met betrekking tot zichtresultaten en veiligheid voor de patiënt. Het is niet toevallig dat EyeCare Ooglaseren gebruik maakt van juist deze ooglaserapparatuur.

Waar moet je op letten bij de keuze van een ooglaserbehandeling / ooglasercorrectie?

Welke ooglaseraanbieder kies je? Hoe zie je door de bomen het bos nog? Voor velen geen makkelijke opgave. Welke kliniek u echter ook kiest, u kiest altijd een ooglasermethode op basis van het advies van de oogarts. Deze kijkt behalve naar de kenmerken van uw ogen (droge ogen, pupilgrootte, oogsterkte, dikte hoornvlies, etc) ook naar uw leefgewoonten, uw werk en hobby’s. De oogflapmethodes kennen op beide vlakken veel grotere beperkingen, dan de oppervlakte methodes. Als u echter gaat voor het beste en veiligste voor uw ogen, adviseren wij altijd geen oogflapmethode te nemen. Er is een methode die de veiligheid biedt van de oppervlaktemethodes en de patiënt vriendelijkheid van de oogflapmethode heel dicht benadert. Epi-LASIK.

Andere oogcorrectieve ooglaserbehandelingen

EyeCare Ooglaseren biedt diverse oog correctieve behandelmogelijkheden. De keuze hangt af van de oogsituatie, uw wensen en leefstijl. Naast de ooglaserbehandelingen Epi-LASIK, LASEK, het state-of-the-art programma Custom Vue Wavefront bieden wij ook diverse oplossingen voor lensimplanties en leesbrilcorrecties. Hiermee bieden wij een breed programma aan.

Op basis van een gedegen oogonderzoek wordt samen met de oogarts gekozen voor de oogbehandeling die het beste bij u past.

Hoe snel kan ik een ooglaserbehandeling krijgen?

Wachttijden vallen reuze mee. Normaal gesproken hoeft u niet langer te wachten dan maximaal twee a vier weken.

Hoe lang moet ik thuisblijven na de ooglaserbehandeling?

Afhankelijk van de behandeling die u kiest maximaal een dag of 4.

Welke soorten ooglaserbehandelingen zijn er zoal te onderscheiden?

Hieronder worden diverse soorten ooglaserbehandelingen kort beschreven

Ooglaserbehandeling, PRK
PRK staat voor Photo Refractieve Keratectomie. Het hoornvlies wordt bij een PRKooglaserbehandeling aan de buitenzijde afgeslepen. De ingreep is eenvoudiger dan bijvoorbeeld de Lasik manier, maar het herstel duurt langer.

Ooglaserbehandeling, Lasek
Lasek staat voor Laser-Assisted- Epithelial Keratomileusis en is een oppervlakte behandelingsmethode, waarbij het bovenste cellaagje van het hoornvlies wordt losgeweekt en tijdelijk wordt weggeschoven. Na het laseren wordt het laagje weer teruggeplaatst. Zie verder Ooglaserbehandeling, de Lasek ooglaserbehandeling.

Ooglaserbehandeling, Lasik
Lasik staat voor Laser-Assisted-In Situ-Keratomileusis en is de meest uitgevoerde ooglaserbehandeling wereldwijd. Bij Lasik wordt een flapje gemaakt uit het hoornvlies dat tijdelijk wordt omgeklapt. Nadat de laser zijn werk heeft gedaan om het hoornvlies op de juiste wijze te hervormen wordt dit flapje weer teruggelegd. Zie verder Ooglaserbehandeling, de Lasik ooglaserbehandeling.

Ooglaserbehandeling, Epi-Lasik
Epi-Lasik staat voor Epitheel Lasik en is zoals de naam al zegt een oppervlakte (epitheel) methode, die de voordelen combineert van de Lasek ooglaserbehandeling met die van de Lasik ooglaserbehandeling. Er wordt geen hoornvliesflap gemaakt, maar toch is deze ooglaserbehandeling een van de meest patiënt vriendelijke. Er wordt geen mesje gebruikt. Zie verder Ooglaserbehandeling, de Epi-Lasik ooglaserbehandeling.

Ooglaserbehandeling, all-laser gebaseerde ooglaserbehandelingen
De volgende vier hieronder genoemde ooglaserbehandelingen zijn alle gebaseerd op het in zetten van een tweede laser voor het maken van het hoornvliesflapje. Hierna kan de andere laser aan het werk  om het hoornvlies om te vormen. Deze ooglaserbehandelingen volgen alle in feite dezelfde methodiek, alleen de laser is vaak van een ander merk en daarom heeft het product een andere naam gekregen.

Ooglaserbehandeling, Femtosecond
De Femtosecond behandelmethode lijkt op de Lasik oogcorrectie, maar maakt gebruik van computergestuurd laseren voor het loshalen van een stukje van het hoornvlies. Bij de Lasik methode wordt een mesje gebruikt. De ooglaserbehandeling Femtosecond wordt in de markt ook onder andere handelsnamen aan geboden.

Ooglaserbehandeling, IntraLasik
De IntraLasik behandelmethode lijkt op de Lasik oogcorrectie, maar maakt gebruik van computergestuurd laseren voor het loshalen van een stukje van het  hoornvlies. Bij de Lasik methode wordt een mesje gebruikt. De ooglaserbehandeling IntraLasik wordt in de markt ook onder andere handelsnamen aan geboden.

Ooglaserbehandeling, IntraLasik Femtosecond
De IntraLasik Femtosecond behandelmethode lijkt op de Lasik oogcorrectie, maar maakt gebruik van computergestuurd laseren voor het loshalen van een stukje van het hoornvlies. Bij de Lasik methode wordt een mesje gebruikt. De ooglaserbehandeling IntraLasik Femtosecond  komt ook onder andere handelsnamen voor.

Ooglaserbehandeling, IntraLase
De Intralase behandelmethode lijkt op de Lasik oogcorrectie, maar maakt gebruik van computergestuurd laseren voor het loshalen van een stukje van het hoornvlies. Bij de Lasikmethode wordt een mesje gebruikt. De ooglaserbehandeling IntraLase wordt in de markt ook onder andere handelsnamen aan geboden.

Ooglaserbehandeling, Multifocale Leesbrilcorrectie
De Multifocale Leesbrilcorrectie is een aanvullende ooglaserbehandeling op een normale ooglasercorrectie. Hij is gericht op mensen die leiden aan ouderdomsverziendheid, ook bekend onder de naam Presbyopie. Het is een ooglaserbehandeling met unieke kenmerken en kan alleen door een zeer select aantal klinieken uitgevoerd worden.Zie verder Ooglaserbehandeling, mulifocale leesbrilcorrectie.

Ooglaserbehandeling CustomVue Wavefront
CustomVue Wavefront is één van de nieuwste ooglasermethodes en vooral een aanvulling op bovengenoemde behandelingen. Fijnere oogafwijkingen kunnen ermee gecorrigeerd worden. Zie verder Ooglaserbehandeling, de Customvue Wavefront ooglaserbehandeling.

Is een ooglaserbehandeling een dure aangelegenheid?

Een betere vraag is: wat is duurder, een ooglaserbehandeling of steeds weer een nieuwe bril of contactlenzen? Met een simpele rekensom bieden wij hieronder duidelijkheid voor u.

Ooglaseren betaalt zich uit

Voorbeeld contactlenzen: U draagt zachte contactlenzen. Lenzen kosten minimaal 200 euro per jaar, inclusief vloeistof en oogcontroles. Na 10 jaar bent u 2.000 euro kwijt. Waarschijnlijk draagt u de komende 40 jaar nog lenzen, het totaalbedrag komt dan uit op minimaal 8.000 euro.

Voorbeeld bril: een bril op sterkte kost ongeveer 300 euro, u kunt ongeveer 2 jaar met een bril doen. Na 20 jaar bent u 3.000 euro kwijt. Als u de komende 40 jaar nog een bril draagt zal dit uitkomen op een totaalbedrag van minimaal 6.000 euro.
Over het algemeen zijn de kosten van een ooglaserbehandeling bij EyeCare Ooglaseren 2000 tot 4000 euro (voor de aller comfortabelste behandeling op maat). Dat is even een flink bedrag, maar ook een eenmalige investering waar u uw leven lang plezier van heeft.

Conclusie
Een ooglaserbehandeling is een dure ingreep. Maar vergis u niet: bij contactlenzen of een bril zijn de kosten soms wel het driedubbele. Met een ooglaserbehandeling bent u uiteindelijk goedkoper uit! En u hebt er al die jaren profijt van!

Een ooglaserbehandeling: iets voor u?

Alleen u kunt die vraag het beste beantwoorden. Maar of een ooglaserbehandeling iets voor u is, hangt ook af van de geschiktheid van uw ogen voor ooglaseren. Onze ervaring leert dat ongeveer een kwart van de mensen die een uitgebreid vooronderzoek ondergaan, niet in aanmerking komen voor ooglaseren. Een uitgebreid onderzoek is echt de enige manier om 100% zekerheid te verkrijgen over uw geschiktheid voor ooglaseren.

Wij raden u dan ook aan om, zodra dat u een ooglaserbehandeling serieus overweegt, een vooronderzoek te ondergaan. Dat biedt meteen duidelijkheid. U kunt een uitgebreid ooglaser vooronderzoek bij ons aanvragen door op onderstaande link in de blauwe banner te klikken. U krijgt dan een formulier te zien dat u kunt invullen.

Maak een afspraak voor een ooglaser vooronderzoek

Vul meteen ons formulier in en wij zullen vervolgens zo snel mogelijk contact met u opnemen om een afspraak in te plannen.

Ik ben geïnteresseerd in de nieuwe acties